Nedre Langgate 19

Type prosjekt:
Næringsbygg

Areal:

4000

Byggherre:

Nedre Langgate 19 AS

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse, Rådgivende ingeniør byggteknikk og VVS. ITB koordinator.

Søndre Borgen Helseshus

Type prosjekt:
Helsebygg

Areal:

4500

Byggherre:

Asker Kommune

Vår rolle i prosjektet:

Rådgivende Ingeniør VVS

Skur 38

Type prosjekt:
Rehabilitering

Areal:

4000

Byggherre:

Oslo Havn

Vår rolle i prosjektet:

Rådgivende ingeniør byggeteknikk og VVS. ITB koordinator.

Rolf Wesenlunds vei 9

Type prosjekt:
Bolig

Areal:

28 Leiligheter

Byggherre:

Rolf Wesenlunds Vei 9 AS

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse, Rådgivende ingeniør byggteknikk og VVS

Egenesgården

Type prosjekt:
Næringsbygg

Areal:

10 000

Byggherre:

Egenesgården AS

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse, Rådgivende Ingeniør VVS. ITB koordinator

Grans Bryggeri

Type prosjekt:
Industri

Areal:

1700

Byggherre:

Grans Eiendom AS

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse, Rådgivende ingeniør byggeteknikk og VVS

Husøy Havn

Type prosjekt:
Bolig

Areal:

181 boliger fordelt på flere byggetrinn

Byggherre:

Avantor

Vår rolle i prosjektet:

Rådgivende Ingeniør VVS

Nykirke – Barkåker

Type prosjekt:
Infrastruktur

Areal:

13,6 km dobbeltspor, ny Horten stasjon, tunneler og bruer

Byggherre:

Bane Nor

Vår rolle i prosjektet:

Prosjekteringsledelse

Kaldnes Brygge Dockside

Type prosjekt:
Nybygg bolig i flere byggetrinn.

Areal:

Ca 250 boliger fordelt på flere byggetrinn

Byggherre:

Selvaag Bolig

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Rådgivende ingeniør byggeteknikk og VVS. ITB koordinator.

Foyntaket

Type prosjekt:
Boliger Tønsberg

Areal:

52 boliger

Byggherre:

Foyntaket AS

Vår rolle i prosjektet:

Prosjektledelse. Rådgivende ingeniør byggeteknikk og VVS. ITB koordinator.

Kremmerhuset Panorama

Type prosjekt:
Boliger Tønsberg

Areal:

46 boliger

Byggherre:

Seltor Bolig

Vår rolle i prosjektet:

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Jarlsø

Type prosjekt:
Nybygg bolig i flere byggetrinn.

Areal:

33.000 kvm fordelt på flere byggetrinn

Byggherre:

Jarlsø Eiendom AS

Vår rolle i prosjektet:

Rådgivene ingeniør VVS og Rådgivende ingeniør byggeteknikk