Om oss

Protekno AS har kompetanse på byggeprosessen generelt og spisskompetanse på økonomi knyttet til byggeprosessen, prosessledelse, generell byggeteknikk og tekniske anlegg. Vi er realistisk og ydmyke i forhold til vårt bidrag til kundens totale verdiskapning. Vår kunnskap i samhandling med kunden skal bidra til smidig byggeprosess.
Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Som rådgivende ingeniør byggeteknikk bistår vi våre kunder i alle faser av prosjektet fra ide til gjennomføring. Vi har kompetanse på konstruksjoner i betong, tre, mur og stål. Vi utarbeider forstudier og anbudsgrunnlag. I gjennomføringsfasen utfører statiske beregninger og komplette arbeidstegninger via avanserte modelleringsverktøy. Vår kunder er byggherrer, entreprenører samt større byggmestere. Vi har bred erfaring både innen rehabilitering/ombygging og nybygg. Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3.

Rådgivende ingeniør VVS

Som rådgivende ingeniør VVS bistår vi våre kunder i alle faser av prosjektet. Vi har kompetanse på prosjektering av sanitærinstallasjoner, varmeanlegg, slukkeanlegg, ventilasjonsanlegg samt vannforsyning og avløpsanlegg. Vi har fokus på tverrfaglig forståelse av tekniske anlegg slik at de designes optimalt i forhold til tiltenkt bruk. Våre kunder er byggherrer og tekniske entreprenører. Vi har bred erfaring både innen rehabilitering /ombygging og nybygg. Vi har sentral godkjenning tiltaksklasse 3.

Prosjekt og byggeledelse

Prosjektleder er oppdragsgivers representant i prosjektet. Vi bruker vår erfaring og kunnskap sammen med ulike verktøy for å sikre at prosjektet når sine mål. Prosjektleder har ansvar for å følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet for oppdragsgiver.  Vi sørger for å etablere effektive team og knytter riktige leverandører til prosjektet.

Prosjekteringsledelse

Vi sørger for at kundens behov og krav blir oppfylt i designfasen innenfor gitte kvalitets,- tids,- og kostnadsrammer. Vi følger opp arkitekter og konsulenter og sørger for tverrfaglig koordinering i designfasen. Basert på vår kunnskap om byggekostnader, generell byggeteknikk og tekniske anlegg optimaliserer vi prosjektet for oppdragsgiver..

Generell teknisk rådgivning

Vi har kompetanse på generell byggeteknikk og tekniske anlegg. Vi gjennomfører prosjektgranskning, risikoanalyser, konsekvensanalyser og alternativanalyser basert på vår kunnskap om offentlig regelverk, tekniske løsninger, byggekostnader, kvaliteter og byggetid. Vi utarbeider beregninger og tegninger. Vi har bred tverrfaglig kompetanse på tekniske anlegg og har rollen som ITB koordinator i prosjekter. 

Prosjekt og eiendomsutvikling

I den innledende fasen av et prosjekt er det størst handlingsrom for å få ut maksimalt potensiale av et prosjekt. Vi bistår våre kunder alt fra idefasen til overlevering og drift. Vi utfører mulighetsanalyser knyttet til tomtens beskaffenhet, regulering og byggetekniske løsninger. Vi setter opp kostnadsbudsjetter, investeringsanalyser og håndterer viktige prosjektspesifikke verdidrivere for å optimalisere avkastningen for oppdragsgiver.

Kontraktsrådgiving

Vi bistår oppdragsgiver knyttet til kontraktsstrategi og valg av leverandører som arkitekt, konsulenter og entreprenører til prosjektet. I denne sammenheng bistår vi med ytelsesbeskrivelser og funksjonsbeskrivelser. Vi bistår med evaluering og innstilling av tilbyder.  Vi bistår i avklaringsmøter, kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av avtaledokumenter.

Andre tjenester

Vi utarbeider tilstandsrapporter som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging, planlegging ved ombygging/rehabilitering og vurdering ifbm av kjøp og salg av eiendom. Vi utfører byggelånskontroll ved å kontrollere at utbetalingene i prosjektet er i samsvar med tilført verdi til prosjektet. Vi energimerker bygget ditt. Ved utarbeidelse av attesten vurderer vi både den bygningstekniske standarden og de tekniske anleggene.